+ A A - wcag-contrast-on
icon facebook icon youtube icon instagram
BLISKO

BLISKO

strona startowa » BLISKO

Poznajmy BLISKO
Kierunek interwencji 4.1. BLISKO –
Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność


Celem realizacji zadań w ramach BLISKO jest wzmocnienie roli bibliotek jako „trzeciego miejsca” jednoczącego
społeczność lokalną działaniami kulturalnymi, przyczyniającego się do rozwoju aktywnego czytelnictwa
i uczestnictwa w kulturze.
Działania BLISKO zostały zaprojektowane z myślą o pełnym wykorzystaniu funkcji, jakie w życiu społeczności
lokalnych pełnią lub mogą pełnić biblioteki publiczne w gminach wiejskich, gminach miejsko-wiejskich oraz gminach
miejskich (w tym w miastach na prawach powiatu) do 100 tys. mieszkańców.
Zadania te mają służyć rozwijaniu wśród pracowników bibliotek kompetencji szczególnie pomocnych w procesie
poznawania potrzeb i potencjału kulturowego członków lokalnych społeczności, a w konsekwencji wpływających
na efektywną z nimi współpracę i inicjowanie działań kulturalnych wokół bibliotek. Włączenie nowych
środowisk i aktywizacja społeczności lokalnych, szczególnie w zakresie aktywnego czytelnictwa, jest kluczowym
elementem BLISKO.

BLISKO służy:


~ rozwijaniu lokalnych partnerstw, w których wiodącym podmiotem jest biblioteka jako przestrzeń do spotkań,
wspólnej pracy, działalności twórczej, promowania aktywności czytelniczej oraz odpoczynku i integracji
społeczności;
~ wzmacnianiu kompetencji pracowników bibliotek, pozwalających na rozpoznanie potrzeb i potencjału
kulturowego członków lokalnych społeczności, a w konsekwencji na efektywną z nimi współpracę i inicjowanie
działań kulturalnych wokół bibliotek;
~ wymianie doświadczeń z innymi beneficjentami w skali kraju;
~ włączeniu nowych środowisk w działalność bibliotek i aktywizacji społeczności lokalnych.

działaMy w ramach BLISKO

W zadaniu "działaMy" chcemy razem z partnerami, przez 2 lata zrealizować ciekawe, edukacyjne projekty, które będą promować w interesujący sposób czytelnictwo, aktywizować naszą lokalną społeczność i odpowiadać na jej potrzeby. Zaczniemy od szkoleń, które przygotują nas do realizacji zadania, podniosą nasze kompetencje, pomogą stworzyć diagnozę społeczną oraz zintegrować się z partnerami. W oparciu o szkolenia zostanie wypracowana diagnoza społeczna, dzięki której poznamy potrzeby oraz potencjał kulturowy lokalnej społeczności. Chcemy przede wszystkim aktywnie włączać mieszkańców w działania. Wstępnie przeprowadziliśmy już diagnozę wśród mieszkańców, którzy wskazali interesujące ich warsztaty i spotkania.

W drugim roku zadania oprócz szkoleń oraz realizacji projektów edukacyjno-animacyjnych zorganizujemy konkurs, w ramach którego mieszkańcy będą mogli zrealizować swoje własne inicjatywy. W projekcie nasza biblioteka pełni funkcję miejsca spotkań, przestrzeni twórczych działań, promowania czytania.


Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X